Ho´oponopono

je starodávné havajské učení k vytváření hojnosti, zdraví a klidu. Modlitba této havajskétechniky je hluboce prožitým procesem pokání, odpuštění a přeměny. Zároveň je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska projde postupně myslí, nadvědomím i podvědomím, kde očistí všechny myšlenky od toxických emocí a naplní mysl sama sebou.

Ho´oponopono nahlíží na problémy nikoliv jako na trest, ale jako na příležitost. Pokud chceme najít cestu ven z potíží, musíme napřed převzít stoprocentní zodpovědnost za vytvoření naprosto všech okamžiků svého života bez výjimky. Absolutní zodpovědnost znamená přijmout vše, a skutečně vše, co přichází do našeho života. Všechny lidi i jejich problémy, neboť jejich problémy jsou i našimi problémy, protože se vyskytují v našem životě. Pokud převezmeme plnou zodpovědnost za své prožitky, pak musíme také převzít plnou zodpovědnost za ty jejich.

***Omlouvám se.***

***Prosím, odpusť mi.***

***Miluji Tě.***

***Děkuji Ti.***

Přijmout tuto filozofii znamená změnit svůj život jako nikdy předtím. Léčení Ho´oponopono je kódem, který spouští uzdravovací proces. Používáme ho výhradně na sobě, nikoliv na druhých, protože jen my sami jsme zdrojem všech našich zkušeností.

hooponopono/hooponopono-1.jpg