KOŘENY PODVĚDOMÝCH PROGRAMŮ V DĚTSTVÍ

Jedna velice atraktivní, inteligentní a úspěšná padesátiletá žena chtěla pochopit své těžkosti ve vztahu. Postěžovala si, že současný partner se k ní chová jako na houpačce. Chvíli si užívají společného života, cestují a věnují se koníčkům, ale vzápětí se partner uráží kvůli nepochopitelným maličkostem. Ale co víc, v ženě se začal stupňovat zvláštní strach z toho, co smí a nesmí udělat, co smí a nesmí říct, protože partnerovy reakce nikdy nemohla dopředu předvídat. Když se na ni rozzlobil, pak spolu několik dní nemluvili, a zpětně si konflikt nikdy nevyjasnili… Žena těmito rozkoly velice trpěla.
Podívali jsme se na její minulost a zjistili jsme, že vlastně všechny její předchozí vztahy byly velmi podobné. Také bývalého manžela označila za muže dvou tváří – většinou hodného, ale zkratovitě jednajícího. Když se rozzlobil, vyvolával hádky, obviňoval, vyčítal maličkosti, a dokonce si vymýšlel různé způsoby, jak ji potrestat…
Vrátili jsme se v čase do jejího dětství. Maminka nastolila velice přísnou a tvrdou výchovu, kdy žena už jako malá holčička zastávala většinu domácích prací. Uklízela pravidelně celý byt, nakupovala, a když povyrostl mladší bratr, vodila ho do školky. Pečovala o bratra, chystala mu oblečení, svačinky, vyzvedávala ho ze školky a hlídala… A přitom se starala o domácnost a dělala své vlastní domácí úkoly. Všechny své povinnosti plnila samozřejmě, svědomitě a pečlivě, přesto byla maminka často nespokojená. Vracela se pozdě z práce, kontrolovala pečlivost jejího úklidu, a pokud našla někde smítko nebo nějaký úkol nebyl splněný podle jejich představ, pak se zlobila a trestala. Holčička si vypěstovala pocit vlastní nedostatečnosti, že vždycky něco zanedbá, a maminka se právem zlobí. Kolikrát tehdy bezmocně klečela na zemi, plakala, omlouvala se a slibovala, že už to nikdy neudělá…
Vztah závislosti na reakcích matky, na marném snažení a touze po projevené lásce, pochvale a uznání pak žena přenášela do všech svých partnerských vztahů. Celý život tvrdě pracovala v zaměstnání a později v podnikání, doma vždy budovala perfektní zázemí. Její sebehodnotu však stále určoval matčin pohled zasazený hluboko do podvědomí. Partneři se k ní proto chovali stejně jako matka.
Pochopila všechno. Teprve pak dovolila svůj blok odstranit a odpustit matce i všem, kterým odpustit potřebovala. Odpustila také sobě. Vydala se na cestu uvědomění si vlastní sebehodnoty a práce na sobě…