Můj příběh

 Odjakživa jsem snila o tom, že jednou budu pomáhat lidem léčit jejich bolístky a životní bludné kruhy. Zároveň jsem se však do podobných smyček dostávala sama a nebyla jsem schopná objevit žádné řešení.

Většinu svého života jsem prožila v uměleckém prostředí v milovaném povolání, avšak ve velmi neutěšených mezilidských vztazích. Právě v té době jsem začala hledat odpovědi na své vnitřní rozpory mezi tím, co bych chtěla prožívat, a tím, co kolem mě probíhalo. Do cesty mi přicházely „alternativní kurzy“ jako reiki, terapie SRT či semináře o komunikaci s anděly. Stále jsem však neuměla své nové poznatky začlenit do svého každodenního života a změnit stresující realitu, kterou jsem prožívala.

Jako svou další životní cestu jsem zvolila podnikání v oboru, v němž bývají obvykle peníze upřednostňovány na úkor všeho ostatního. Tato životní etapa mi dala lekce nejcennější. Navíc mi přinesla hluboké prožitky mých kladených otázek, kde by se měla pohybovat sebehodnota a sebeúcta člověka, a hlavně, jakou hodnotu má láska a pozitivní myšlení v mezilidských vztazích, v práci, financích i zdraví… Nejcennější poznatky, které jsem mohla získat, byly vykoupeny pro mě téměř nekonečným bludným kruhem. A pak se dostavila královská odměna…

Začala jsem studovat zákonitosti, které ovlivňují život každého z nás. Díky literatuře, kurzům a především usilovné práci na hledání příčin a souvislostí jsem pochopila, že si svou realitu skutečně utváříme sami. A to myšlenkami a postoji, které mají své kořeny v naší dávné minulosti. Některé z nich lze změnit pouhým uvědoměním, ale jiné je třeba formovat trpělivou prací na sobě. Poté, co do hloubky pochopíme, co ve svém životě už nechceme, můžeme teprve k sobě přitáhnout věci a okolnosti,  které si z hloubi duše přejeme a o kterých sníme. Našla jsem své poslání, plní se mi také sen o pomoci ostatním lidem s jejich bludnými kruhy. Objevila jsem radost v činnosti, při které nevnímám plynutí času…

Poznávání sebe sama a plnění svých snů a cílů je nádherné. A je dostupné každému z nás …