Příběhy z terapií SRT

Lenka, 23 let

Lenka požádala o pomoc s řešením své silné alergie na pyly i na nejrůznější potraviny, a také s tím souvisejícími exémy na rukou i obličeji. Jarní období vždy trávila vyhýbáním se kvetoucím stromům a posečené trávě, lékaři ji zklidňovali antialergeny v tabletách a injekcích. Prostřednictvím terapie SRT vyšly najevo její hlavní negativní programy, jejichž důsledkem se Lenčiny alergie ukázaly být.

Prostřednictvím Vyššího Já jsme se mohli podívat až do období Lenčina prenatálního období a porodu. Při terapii se ukázalo, že její matka nebyla v té době na dítě vůbec připravená a Lenka si vytvořila a pevně zakořenila přesvědčení o vlastním nepřijetí, které se pak táhlo celým jejím dětstvím. Hlavním negativním programem, který jsme objevili, bylo zakázané štěstí. Oba její rodiče byli velmi vytíženými podnikateli, rodina žila v městském bytě a Lenka se vždy nejvíce těšila na pobyt s rodinou na chatě. Díky svému zakázanému štěstí si tam však musela vždy odtrpět především projevy alergie uprostřed krásné přírody. Kvůli následným exémům se musela také vzdát i svých oblíbených potravin jako ořechů, čokolády nebo většiny druhů ovoce. Jakmile pochopila tyto souvislosti, souhlasila, aby prostřednictvím práce s Vyšším Já byly všechny tyto negativní programy vyčištěny. Lenka tak mohla odejít s hlubokým porozuměním sobě samotné a s velikou úlevou.

 

Iva, 32 let

Paní Iva nás oslovila během svého pobytu v nemocnici prostřednictvím své matky. Po několika samovolných potratech bylo ohroženo i její současné těhotenství, proto musela být akutně hospitalizována. Pro identifikaci a odstranění příčiny jejího problému připadala v úvahu pouze dálková terapie SRT, při které byla matka Ivy s jejím souhlasem přítomná.

Prostřednictvím Vyššího Já jsme se mohli podívat na programy duše, které celou tuto situaci způsobily. Paní Iva nyní prožívala již několikátý život v zakořeněné šabloně strachu z vlastního mateřství v důsledku hlubokého sebetrestání za svou vinu z jednoho klíčového minulého života. V daném minulém životě se živila jako porodní bába a ve složitých podmínkách se jí také stávalo, že některé z dětí, kterým pomáhala na svět, nepřežilo. Navíc některým ženám také dobrovolně pomohla k ukončení nechtěného těhotenství. Sama však ke konci života nebyla schopná unést své pocity viny a z tohoto období si odnášela přesvědčení, že jejím zaviněním zemřelo 11 dětí. Tehdy jí s jejím řemeslem pomáhala blízká duše, která dostala vinu za osud nenarozených dětí nyní také k pochopení spolu s Ivou. V tomto životě je matkou Ivy a prožívala s ní veškerá trápení s jejím nenaplněným mateřstvím. SRT také odhalilo následné negativní programy Ivy a přesvědčení duše, které si s sebou přinesla i do této inkarnace, jako „vyhoštění z nebe“ nebo „touha trpět“ pro odčinění své tehdejší viny. Vyšší Já poté dovolilo celé toto karmické zatížení pročistit a harmonizovat, a to oběma ženám. Zpětnou vazbou pro nás byl poté už bezproblémový průběh Ivina těhotenství a následný porod zdravého syna.

Lucie, 21 let

Slečna Lucie nás požádala o pomoc přes SRT se svými vleklými bolestmi zad, se kterými se nehodlala ve svém věku smířit. Z jejího prvotního problému zablokované páteře nám však bylo dovoleno odhalit mnohem složitější negativní program její duše, který nyní prožívala. Při napojení na Vyšší Já se ukázalo, že Lucie má v podvědomí touhu trpět vlivem silně traumatického zážitku z jednoho minulého života.

Lucie žila v minulém životě jako mladý muž, kterému matka nedovolila, aby se oženil se svou vyvolenou ženou. Muž přijal matčin zákaz a poté se zřekl veškeré lásky pro všechny časy, neboť o svou jedinou životní lásku přišel. Tento traumatický zážitek duše dnešní Lucie nikdy nezpracovala a zůstávala pak už nadále sama. Její duše si do několika pozdějších životů nesla s sebou negativní programy jako zakázaná láska nebo touha trpět. Naložila si tak na svá záda pomyslně všechnu tíhu světa. Při terapii byla sama překvapená uvědoměním, že nejen souzní s obrovským břemenem na svých zádech, ale také upřímně přiznala, že si skutečně podvědomě žádného životního partnera nehledá… Poté souhlasila, aby bylo obojí zároveň pročištěno a ona mohla nyní začít úplně „nový život“.

 

Jaroslav, 52 let

Pan Jaroslav si dodal odvahu a oslovil nás ve velice těžké životní situaci, kdy řešil vleklou závislost na alkoholu, s ní související osobní selhávání v zaměstnání, konflikty ve vztazích… Nemohl se bohužel zúčastnit sezení osobně, proto jsme jeho téma řešili dálkovou terapií SRT. Prostřednictvím napojení na Vyšší Já se nám začaly po vyčištění úvodních „menších“ bloků otevírat jeho hlavní úkoly, tak zvané mistrovské programy duše pro tento život.

Příčinou jeho nynějšího chaotického stavu vědomí byly zkušenosti, které jeho duše prožila ještě před vtělením do této inkarnace. V jednom z minulých životů byl totiž jako stará žena zabit svou vnučkou. Jelikož svou vnučku nesmírně miloval, nesmířil se tehdy s odchodem a zůstal nadále u ní po celý zbytek jejího života jako přivtělená duše, neboli diskarnát. Jeho duše se tehdy dobrovolně zřekla odchodu do Světla a zůstala raději v paralelní realitě mezi nebem a zemí, přičemž dokonale přivykla takovému způsobu existence a vnímala tento stav jako přijatelný i pro další čas. V důsledku takto silného a dlouhodobého prožitku měl pan Jaroslav v tomto životě vytvořen negativní program, tzv. dualitu úrovně vědomí Já jsem. Trpěl jakýmsi iluzorním stavem vědomí, že každá jeho existence probíhá ve dvou realitách. S tím souvisely další bloky – bloky na pozitivním vyjádření, negativní postoje k životu jako takovému, zakázání si radosti… To vše nám bylo dovoleno odstranit po pročištění bloků z podstatného minulého života jeho duše a zejména negativní programy z následné přivtělené existence jeho duše. Pan Jaroslav byl po vyčištění poprvé schopen porozumět svým stavům a vzdát se vědomě břemene, které si s sebou odjakživa nesl. Zpětnou vazbou pro nás bylo následné podstatné zlepšení jeho situace v soukromém i pracovním životě.