Reiki

fire-heart-wallpaper-abstract-other-wallpaper-1280-1024-3303

Energie reiki je vesmírná univerzální životní energie.

Její proudění je prastarou celostní formou léčení těla, mysli i duše na všech nám lidem dostupných úrovních. Reiki působí nejen na důsledek, ale i příčinu nemocí. Zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci, navozuje pocity harmonie. Aktivuje samoléčící mechanismy člověka a zlepšuje také mimosmyslové vnímání.

Reiki energii může přijímat každý, avšak předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki mistra. Jedná se o vhodnou doplňkovou terapii k případné lékařské péči. Používá ji dnes již mnoho masérů či fyzioterapeutů.

Je to energie mimo jakékoliv náboženství, to znamená, že uznává veškeré náboženské směry bez rozdílu. Léčení reiki využívá systému zákonitostí a symbolů, které znovu objevil jako zapomenuté umění japonský teolog doktor Mikao Usui na konci 19. století. Přes jeho žáky a duchovní následovníky se učení o reiki rozšířilo i na Západ. Usui reiki metoda zahrnuje tři úrovně reiki. Při prvním stupni se terapeut stává kanálem proudění této energie a může reiki předávat dále jako terapeut. Při zasvěcení do druhého stupně reiki má terapeut možnost pracovat s touto energií dokonce i v čase a prostoru. Je tedy možné posílat reiki příjemci na dálku, či soustředit tuto energii například do budoucnosti. Třetí úroveň zasvěcení má již učitel reiki.

Reiki přenáší terapeut svými dlaněmi bez přímého dotyku na potřebná místa v tělě, do čaker a aury klienta.